Terlengkap Juknis Akreditasi Fotokopi Ijazah / Sttb Madrasah Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sttb Madrasah Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah

 Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah Madrasah TERLENGKAP JUKNIS PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH / STTB MADRASAH ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB MADRASAH DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH MADRASAH

Petunjuk Teknis - Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB Madrasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, dan  Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah.

Pengaturan kewenangan  pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  pada madrasah menurut  Petunjuk Teknis - Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB Madrasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, dan  Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, adalah sebagai berikut:
1.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  dilakukan  oleh  kepala madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB  yang bersangkutan.
2.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  diterbitkan  oleh madrasah  yang  bergabung  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  hasil penggabungan.
3.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  diterbitkan  oleh madrasah  yang  sudah  berganti nama  dilakukan  oleh  kepala  madrasah sesuai penamaan baru.
4.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  diterbitkan  oleh madrasah  yang  sudah beralih  status  dari  madrasah  yang  diselenggarakan oleh  masyarakat  menjadi  madrasah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah dilakukan  oleh kepala  madrasah yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah yang bersangkutan.
5.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  diterbitkan  oleh madrasah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6.  Khusus  untuk  Ijazah  yang  dikeluarkan  oleh Madrasah  Tsanawiyah Agama Islam  Negeri  (MTsAIN),  Madrasah  Alijah  Agama  Islam  Negeri  (MAAIN), Pendidikan  Guru  Agama  Persiapan  (PGAP)  4  Tahun,  Pendidikan  Guru Agama  Negeri  (PGAN)  6  Tahun, Pendidikan  Pegawai  Urusan  dan  Peradilan Agama  Negeri  (PPUPAN),  Pendidikan  Hakim  Islam  Negeri  (PHIN),  Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA),  dan  sejenisnya  yang  sudah  tidak  beroperasi  atau  tutup, Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah dilakukan  oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.
7.  Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisli di  kabupaten/kota  yang  berbeda  dengan  kabupaten/kota  madrasah  asal sanggup dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat  pemohon  berdomisili  atau  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi di daerah pemohon berdomisili.
8.  Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisli di provinsi yang  berbeda  dengan provinsi madrasah  asal  dapat  dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di daerah domisili atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
9.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  diterbitkan  oleh madrasah  di  Provinsi  Timor Timur sebelum  memisahkan  diri  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  di  tempat  pemohon berdomisili.
10.  Pengesahan  fotokopi  Surat  Keterangan  Penyetaraan Ijazah/Diploma/Sertifikat  yang  diperoleh  dari  madrasah  atau  forum pendidikan yang  setara  dengan  madrasah dari  negara  lain dilakukan  oleh Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  atau  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi di tempat  pemohon  berdomisili  atau  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota daerah pemohon berdomisili.
11.  Pengesahan  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  untuk  tujuan  tertentu  yang mensyaratkan  pengesahan  oleh  paling  rendah  Pejabat  Eselon  III  sanggup dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan  atau Kepala Bidang  Pendidikan  Madrasah  Provinsi  yang bersangkutan  atau  Kepala  Subdit  Kelembagaan  Direktorat  Pendidikan Madrasah.
12.  Pejabat  sebagaimana  dimaksud dalam  poin  1-11 sanggup memberikan  kuasa kepada  pejabat  lain  di  bawahnya  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


Persyaratan pengajuan permohonan legalisasi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sesuai Petunjuk Teknis - Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB Madrasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, adalah sebagai berikut:
1.  Pemohon  adalah  pemilik  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  mengajukan permohonan legalisasi atau  yang  diberikan  kuasa  oleh pemiliknya (FM-PI-01 & FM-PI-02);
2.  Mengisi  dan  menandatangani formulir  permohonan  pengesahan  fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah (FM-PI-01);
3.  Menandatangani Surat  Pernyataan Tanggung  Jawab  Mutlak yang  dibubuhi materai 6000 (FM-PI-03);
4.  Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah orisinil yang akan disahkan; 
5.  Menyerahkan fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah yang  akan  disahkan  paling banyak 10 (sepuluh) lembar.


Prosedur legalisasi fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah ialah sebagai berikut:
1.  Pemohon mengisi formulir permohonan legalisasi Ijazah/STTB/SKP Ijazah (FM-PI-01)  dan menyerahkan  kelengkapan persyaratan  yang  ditetapkan kepada pejabat yang berwenang;
2.  Petugas  menerima  dan mengarsipkan  data permohonan  tersebut  dan menawarkan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
3.  Petugas melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan  validasi  fotokopi Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  akan  disahkan  sesuai dengan dokumen orisinil Ijazah/STTB atau dokumen orisinil SKP Ijazah;
4.  Apabila hasil  verifikasi  dan  validasi  tersebut dinyatakan lengkap  dan telah sesuai dengan dokumen aslinya, petugas membubuhkan paraf persetujuan di atas  dokumen  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP Ijazah  dan  menyampaikannya kepada Kepala  Madrasah  atau pejabat  yang berwenang lainnya  untuk membubuhkan tanda tangan legalisasi (FM-PI-04);
5.  Pejabat  yang  berwenang  membubuhkan  tanda  tangan  pada  fotokopi Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  sebagai  tanda  pengesahan  fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sesuai aslinya (FM-PI-04); 

6.  Petugas memberikan  nomor dan  membubuhkan  cap  stempel pada  fotokopi Ijazah/STTB/SKP  Ijazah  yang  telah  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang;
7.  Petugas menyerahkan  dokumen  fotokopi  Ijazah/STTB/SKP  Ijazah yang  telah ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  kepada  pemohon  yang dilengkapi dengan bukti tanda terima pernyerahan kembali dokumen.

Terkait Kewenangan, Persyaratan, dan Prosedur  Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar pada Madrasah, dan Kewenangan, Tim Penilai, Dan Prosedur  Penilaian Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah silahkan download Petunjuk Teknis - Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB Madrasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, dan  Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah.

Link download DISINI

Demikian gosip wacana Juknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB Madrasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Madrasah, dan  Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel